Usługi

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności z zakresu:

 • prawa zobowiązań (sporządzanie projektów umów, dochodzenie wykonania umów, sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie);
 • prawa gospodarczego (bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, spory na tle umów między przedsiębiorcami),
 • prawa rzeczowego (ustanowienie/zmiana służebności, sprawy o zasiedzenie),
 • ​prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
 • spraw majątkowych (podziały majątku, zniesienie współwłasności, rozdzielność majątkowa), 
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, władza rodzicielska),
 • prawa pracy (wszelkie roszczenia ze stosunku pracy).

Współpracujemy z doświadczonymi notariuszami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami oraz tłumaczami przysięgłymi.

 

Formy świadczonej pomocy:

 • porady prawne,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 • opracowywanie projektów umów, aktów korporacyjnych,
 • doradztwo bieżące,
 • reprezentacja w prowadzeniu sprawy – przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym,  innymi organami i instytucjami właściwymi w sprawie.