O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Hołań zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej od 2007 roku. Działalność Kancelarii obejmuje świadczenie usług prawnych z zakresu  szeregu dziedzin prawa, koncentrując się w szczególności na zagadnieniach i problematyce spraw z zakresu prawa cywilnego  i gospodarczego, a także prawa rodzinnego.

Usługi prawne świadczone są na wszystkich etapach spraw, od etapu wczesnego: konsultacje przedwstępne, przez etap negocjacji, mediacji, reprezentację w postępowaniu przed Sądem, po etapy dalsze, jak postępowanie wykonawcze/egzekucyjne.

Kancelaria kładzie szczególny nacisk na jakość świadczonych usług, oferując profesjonalną pomoc każdemu klientowi.

Dowodów nie należy liczyć, ale ważyć.

Pliniusz Młodszy